Музика към пиесата “Сънна игра”

Музика към пиесата на А. Стринберг “Сънна игра”