Музика към пиесата “Сънна игра”

Музика към пиесата “Сънна игра” по А. Стринберг

Постановка “Дойчес театер” Берлин, режисьор Макс Райнхард.

Премиера – Стокхолм, ноември 1921 г.