Музика към пиесата “Дванайсета нощ”

Музика към пиесата “Дванайсета нощ” по Шекспир

Дойчес театер – Берлин