“Грозданка и арапчето” из операта “Цар Калоян”

“Грозданка и арапчето” из операта “Цар Калоян” в два варианта – за тригласен хор и за соло пеене