Музика към пиесата “Еленово царство”

Музика към пиесата “Еленово царство” по Г. Райчев

Народен театър – София