Музика към пиесата “Юдит”

Музика към пиесата “Юдит” от Ф. К. Хебел
Дойчес театер – Берлин