Музика към пиесата “Юарец и Максимилян”

Музика към пиесата “Юарец и Максимилян” по Фр. Верфел

Йозефщадтеатер – Виена