Музика към пиесата “Юдит”

Музика към пиесата “Юдит” от Ф. К. Хебел

Дойчес театер – Берлин