Музика към пиесата “Йоарец и Максимилян”

Музика към пиесата “Йоарец и Максимилян” по Фр. Верфел
Йозефщадтеатер – Виена