Сюита из сценичната музика към пиесата “Щастие”

Сюита из сценичната музика към пиесата “Щастие “ по Орлин Василев за голям симфоничен оркестър и хор

  1. Увертюра
  2. Първа интермедия
  3. Втора интермедия
  4. Ален мак
  5. Драматичен епизод
  6. Спомен
  7. Любовна лирика
  8. Химн на щастието