На времена метежни

“На времена метежни” по текст на Г. Жечев, за смесен хор акапела или с пиано и за мъжки хор акапела