Новелети

Новелети – пет пиеси за пиано

  1. Инвенция
  2. Тъжна приказка
  3. Селски танц
  4. Ноктюрно
  5. Перпетум мобиле