Транскрипции за цигулка на клавирни и оркестрови творби

„Елегичен романс“, 1940 г. „Ласка“ из „Десет импресии за пиано“, опус 9 „Вечерна песен“ из „Шест екзотични прелюдии за пиано“, опус 17, 1968 г. „Размишление“ и „Карнавално шествие“ из музиката към пиесата „Венецианският търговец“ по Шекспир, 1975 г. „Седем симфонични български танца“, опус 23, 1975 г. „Класично и романтично“, опус 24, 1955 г. „Господско хоро“

Транскрипции за две пиана

„Валс – фантастик“ из опус 2 № 4 „Танцьорката от изток“ из опус 10 № 2 „Шведски танц“ из опус 13 № 4  Рапсодия „Вардар“, опус 16 „Българска сюита“, опус 21 – „Марш“, „Песен“, „Хороводна“, „Ръченица“ „Мар Димитро льо“, „Биляна“, „Голямо хоро“ из опус 23 „Румънски танц“ из опус 38 № 3 „Романс и кейк

Транскрипции за пиано на оркестрови пиеси

„Марш на промоцията“ и „Шведски танц“ из „Скандинавска сюита“, опус 13  Рапсодия „Вардар“, опус 16 „Източен марш“ из музиката към пиесата „Тебеширеният кръг“ от Клабунд, опус 19 „Българска сюита“, опус 21 „Мар Димитро льо“ и „Биляна платно белеше“ из „Седем симфонични български танца“, опус 23 „Валс“ из „Майска симфония“, опус 44 „Ноктюрно на пустинята“ , „Романс