„Песен“ из „Българска сюита“

„Песен“ из „Българска сюита“ опус 21 за цигулка и пиано