“Песен” из “Българска сюита”

“Песен” из “Българска сюита” опус 21 №2.

Оркестрацията е направена през 1951 г.