„Песен“ из „Българска сюита“

„Песен“ из „Българска сюита“ опус 21 №2.

Оркестрацията е направена през 1951 г.