Песен на нахимовците

„Песен на нахимовците“ по текст на Веселин Ханчев, за двугласен хор, акапела