Песен за любимия

“Песен за любимия” по текст на Младен Исаев за тригласен хор