Песен за любимия

„Песен за любимия“ по текст на Младен Исаев за тригласен хор