Песен за щастливата младост

„Песен за щастливата младост“ по текст на Младен Исаев за тригласен еднороден хор или за смесен хор