Пет песни за глас и камерен оркестър

Пет песни за глас и камерен оркестър по музиката към пиесата “Тебеширеният кръг” от А. Клабунд