Пет песни за висок глас и пиано към пиесата „Тебеширеният кръг“

Пет песни за висок глас и пиано из музиката към пиесата „Тебеширеният кръг“ от А. Клабунд:

  1. Песен на Яу
  2. Песен на Хайтанг
  3. Песен на Чанг Линг
  4. Песен на Хайтанг и принц Пао
  5. Песен на войника