Пет поетични картини за пиано

Пет поетични картини за пиано

  1. Инвенция
  2. Тъга
  3. Гротеска
  4. Песен
  5. Игра