Пет силуета за пиано

Пет силуета за пиано

  1. Въведение
  2. Спомен
  3. Танц
  4. Поезия
  5. Весел танц