„Прелюд“ из „Шест екзотични прелюдии“

„Прелюд“ из „Шест екзотични прелюдии“ опус 17 № 2 за акордионен оркестър – оркестрация  – А. Вакарелов, 1969 г.