“Прелюд” из “Шест екзотични прелюдии”

“Прелюд” из “Шест екзотични прелюдии” опус 17 № 2 за акордионен оркестър – оркестрация  – А. Вакарелов, 1969 г.