Първа сюита из балета “Легенда за езерото”

Първа сюита из балета “Легенда за езерото”

  1. Въведение и главен танц
  2. Пасторал
  3. Легенда за езерото
  4. Русалийски игри