Рапсодия „Вардар“

Рапсодия „Вардар“ опус 16 за духов оркестър – оркестрация на Д. Божинов – 1955 г.

Рапсодия „Вардар“ опус 16 за естраден оркестър – оркестрация П. Димитров – 1959 г.