Рапсодия “Вардар”

Рапсодия “Вардар” за цигулка и оркестър