Рапсодия „Вардар“

Рапсодия „Вардар“ за цигулка и оркестър