Седем български народни песни за бас и оркестър

  1. Рано е Радка ранила, из опус 43 № 5
  2. Минчо на Минка намигна, из опус 41 № 6
  3. Вила сей гора, из опус 32 № 1
  4. Мар Димитро льо, из опус 42 № 2
  5. Стар Димо, из опус 42 № 5
  6. Дафино вино, из опус 43 № 4
  7. От планина слиза мамо, младо овчарче, из опус 43 № 6