Септември 1944

“Септември 1944” по текст на Г. Жечев за смесен хор акапела или с
оркестър и за мъжки хор акапела