Шест български народни песни из Брацигово

Шест български народни песни из Брацигово с два варианта на съпровод за пиано или камерен оркестър

  1. Седнал ми Дамян чорбаджи
  2. Прати Гена за водица
  3. Сино Димитре, Димитре
  4. Клета му душа проклета
  5. Пиленце пее
  6. Кога се с Георги искахме