Шест български народни песни за глас

Шест български народни песни  за глас в два варианта на съпровод с пиано и с камерен оркестър

  1. Кольо мори
  2. Добро утро, мори малка моме
  3. Събрале ми се набрале
  4. Невеста калеш убива
  5. Гюрушенце
  6. Стояне, луди делия