Шест български народни песни за висок глас и пиано или симфоничен оркестър

Шест български народни песни за висок глас и пиано или симфоничен оркестър

  1. Вълко, Вълко
  2. Люта закана
  3. Богдане
  4. Каква мома видях, мамо
  5. Много ти прилича, либе ле
  6. Механична