Шест български народни песни за висок глас и пиано или симфоничен оркестър

Шест български народни песни за висок глас и пиано или симфоничен оркестър

  1.  Две луди млади
  2. Ой девойче бугарче
  3. Хайде слънце зайде
  4. Брала мома ружа цвете
  5. Марийо, дилбер мори, Марийо
  6. Дафинка платно тъчеше