Шест български народни песни за висок глас

Шест български народни песни за висок глас в два варианта на съпровод  – с пиано и камерен оркестър

  1. Пристигнала е хубава Яна
  2. Китка Ружа проговаря
  3. Виждаш ли долу в полето
  4. Слънце грее, гердан се белее
  5. Боро храни два сиви сокола
  6. Залюби, Кольо залюби