Шест български народни песни за висок (нисък) глас и пиано

Шест български народни песни за висок (нисък) глас и пиано

  1. Биляна платно белеше
  2. Мар Димитро льо
  3. Чудила сей мила мама
  4. Цъфнало й бяло кокиче
  5. Стар димо
  6. Кериното либе