Шест български народни песни за висок (нисък) глас и пиано или камерен оркестър

Шест български народни песни за висок (нисък) глас и пиано или камерен оркестър

  1. Вила сей гора
  2. Уши си Божил
  3. Разболя се хубава Янка
  4. До две реки текат, мамо
  5. Девет годен станаха Йонке
  6. Свирка ми свири в усое