Шест български народни песни за висок (нисък) глас и пиано

Шест български народни песни за висок (нисък) глас и пиано

  1. Стари дядо стадо пасе
  2. Да клаеме ушче едно
  3. Мануш Войвода
  4. Сяла мома лук
  5. Болен ми лежит млад Стоян
  6. Минчо на Минка намигна