Шест екзотични прелюда из опус 17 за симфоничен оркестър

Шест екзотични прелюда опус 17 – транскрипция за симфоничен оркестър (в оригинал този цикъл е за пиано)

  1. Ноктюрно-серенада
  2. Вечерна песен
  3. Прелюдия в български стил (Богдане)
  4. Елегия
  5. Прелюдия в испано-мавритански стил
  6. Екзотичен танц  (само тази част е оркестрирана през 1938 г.)