Симфония № 2 „Майска“, си бемол мажор

Симфония № 2 „Майска“ за струнен оркестър, си бемол мажор