Симфония № 2 “Майска”, си бемол мажор

Симфония № 2 “Майска” за струнен оркестър, си бемол мажор