“Скандинавска сюита” по музиката към пиесата “Сънна игра”

“Скандинавска сюита” по музиката към пиесата на
А. Стринберг “Сънна игра” – за голям симфоничен оркестър