“Скандинавска сюита” по музиката към пиесата “Сънна игра”

“Скандинавска сюита” по музиката към пиесата на Аугуст Стринберг “Сънна игра” за голям симфоничен оркестър.

„Скандинавска сюита“ е базирана на музиката към пиесата „Сънна игра“, или „екстрахирана“ (по Ст. Лазаров), за да бъде преосмислена и в друг жанр. Така се получава една голяма шестчастна симфонична сюита, в която нещата варират от тънкото, небулозното, импресионистично усещане на света до блестящата, ярка, силно и рязко впечатляваща образност. Скандинавска сюита е първото истинско произведение от този жанр в българската музика; преди него никой дори не е смятал, че може да напише нещо подобно.

През 1932 г. по врема на интензивно турне на Владигеров, сюитата е изпълнявана в Прага и Виена, както и в София, от оркестъра на Софийската опера под ръководството на главния й диригент по това време Херман Щанге.

За повече информация виж: Лазаров, Стефан, „Панчо Владигеров и театърът“, „Музика“, София, 1976 г.