Музика към пиесата “Щастие”

Музика към постановката на пиесата “Щастие” от Орлин Василев. Народен театър за младежта – София, 1954 г.