Транскрипции за две пиана

 1. „Валс – фантастик“ из опус 2 № 4
 2. „Танцьорката от изток“ из опус 10 № 2
 3. „Шведски танц“ из опус 13 № 4
 4.  Рапсодия „Вардар“, опус 16
 5. „Българска сюита“, опус 21 – „Марш“, „Песен“, „Хороводна“, „Ръченица“
 6. „Мар Димитро льо“, „Биляна“, „Голямо хоро“ из опус 23
 7. „Румънски танц“ из опус 38 № 3
 8. „Романс и кейк уок“ из опус 49 № 2
 9. „Концертно шими“
 10. „Фокстрот“
 11. „Хоро стакато“ Динику-Владигеров

Тези транскрипции Панчо Владигеров прави през 1976-1977 година и за да отговори на нуждите от музикална литература за две пиана. Част от тези пиеси той посвещава на клавирно дуо Джулия и Константин Ганеви.