Транскрипции за две пиана

 1. “Валс – фантастик” из опус 2 № 4
 2. “Танцьорката от изток” из опус 10 № 2
 3. “Шведски танц” из опус 13 № 4
 4.  Рапсодия “Вардар”, опус 16
 5. “Българска сюита”, опус 21 – “Марш”, “Песен”, “Хороводна”, “Ръченица”
 6. “Мар Димитро льо”, “Биляна”, “Голямо хоро” из опус 23
 7. “Румънски танц” из опус 38 № 3
 8. “Романс и кейк уок” из опус 49 № 2
 9. “Концертно шими”
 10. “Фокстрот”
 11. “Хоро стакато” Динику-Владигеров

Тези транскрипции Панчо Владигеров прави през 1976-1977 година и за да отговори на нуждите от музикална литература за две пиана. Част от тези пиеси той посвещава на клавирно дуо Джулия и Константин Ганеви.