Транскрипции за пиано – 4 ръце

  1. Рапсодия „Вардар“, опус 16
  2. „Фокстрот“ – транскрипцията е на Александър Владигеров – син на композитора, 1981 г.
  3. „Девет години станаха, Йонке“ и „Господско хоро“ из „Български песни и танци“, опус 25, 1932 г.
  4. „Хоро стакато“ Динику-Владигеров 1977 г.