Транскрипции за пиано – 4 ръце

  1. Рапсодия “Вардар”, опус 16
  2. “Фокстрот” – транскрипцията е на Александър Владигеров – син на композитора, 1981 г.
  3. “Девет години станаха, Йонке” и “Господско хоро” из “Български песни и танци”, опус 25, 1932 г.
  4. “Хоро стакато” Динику-Владигеров 1977 г.