Транскрипции за тромпет

„Класично и романтично“, опус 24

Транскрипцията на оригиналния цикъл пиеси е създадена през 1992 г. от Александър Владигеров – син на Панчо Владигеров