Транскрипции за цигулка на клавирни и оркестрови творби

 • “Елегичен романс”, 1940 г.
 • “Ласка” из “Десет импресии за пиано”, опус 9
 • “Вечерна песен” из “Шест екзотични прелюдии за пиано”, опус 17, 1968 г.
 • “Размишление” и “Карнавално шествие” из музиката към пиесата “Венецианският търговец” по Шекспир, 1975 г.
 • “Седем симфонични български танца”, опус 23, 1975 г.
 • “Класично и романтично”, опус 24, 1955 г.
 • “Господско хоро” из “Български песни и танци”, опус 25
 • “Песен” и “Хумореска” из Миниатюри “Шумен”, опус 29, 1955 г.
 • “Хоро стакато” Динику-Владигеров, 1955 г.
 • “Четири румънски симфонични танца”, опус 38, 1976 г.
 • “Две румънски симфонични скици”, опус 39, 1976 г.
 • “Валс” из “Майска” симфония, опус 44, 1952 г.
 • “Приказка” из “Картини за пиано”, опус 46, 1951 г.
 • “Еврейска поема”, опус 47, 1975 г.
 • “Приспивна песен” и “За любовта” из сюитата “Щастие”, опус 50
 • “Класически менует”, 1966 г.