Транскрипции за цигулка на клавирни и оркестрови творби

 • „Елегичен романс“, 1940 г.
 • „Ласка“ из „Десет импресии за пиано“, опус 9
 • „Вечерна песен“ из „Шест екзотични прелюдии за пиано“, опус 17, 1968 г.
 • „Размишление“ и „Карнавално шествие“ из музиката към пиесата „Венецианският търговец“ по Шекспир, 1975 г.
 • „Седем симфонични български танца“, опус 23, 1975 г.
 • „Класично и романтично“, опус 24, 1955 г.
 • „Господско хоро“ из „Български песни и танци“, опус 25
 • „Песен“ и „Хумореска“ из Миниатюри „Шумен“, опус 29, 1955 г.
 • „Хоро стакато“ Динику-Владигеров, 1955 г.
 • „Четири румънски симфонични танца“, опус 38, 1976 г.
 • „Две румънски симфонични скици“, опус 39, 1976 г.
 • „Валс“ из „Майска“ симфония, опус 44, 1952 г.
 • „Приказка“ из „Картини за пиано“, опус 46, 1951 г.
 • „Еврейска поема“, опус 47, 1975 г.
 • „Приспивна песен“ и „За любовта“ из сюитата „Щастие“, опус 50
 • „Класически менует“, 1966 г.