Три лирични пиеси

Три лирични пиеси

  1. Ласка, из опус 9 № 4
  2. Признание, из опус 9 № 6
  3. Карнавално шествие, из театралната музика към пиесата “Венецианският търговец” по У. Шекспир