Три песни за глас и камерен оркестър

Три песни за глас и камерен оркестър из музиката към
пиесата “Дванайсета нощ” по У. Шекспир

  1. Песен на виола
  2. Любовна песен на шута
  3. Песен на шута