Три песни за глас и пиано

Три песни за глас и пиано (камерен оркестър) из музиката към
пиесата “Дванайсета нощ” по У. Шекспир

  1. Песен на виола
  2. Любовна песен на шута
  3. Песен на шута