Трио за пиано, цигулка и виолончело, си-бемол минор

Трио за пиано, цигулка и виолончело, си-бемол минор