Цикъл от две части

Цикъл от две части

  1. Есенна елегия, из опус 15 № 2
  2. Екзотичен танц, из опус 17 № 3