Цикъл от две пиеси

Цикъл от две пиеси за симфоничен оркестър

  1. Самота,  из опус 10 № 3
  2. Първичен танц, из опус 53 № 3